Vi hjælper dem, der hjælper

Hos MentalTouch arbejder vi for at skabe udvikling i jeres organisation og har medarbejdertrivsel for øje. Vi tager udgangspunkt i jeres strategi, som vi supplerer med en organisationspsykologisk tilgang i forståelsen af samspillet.
Vi har særlig erfaring med det sociale boformsområde, kommuner,
NGO’er, frie grundskoler og efterskoler.

Ledelse

Vi hjælper vores kunder i deres ledelse. Det skaber trivsel hos både ledere og medarbejdere og er et vigtigt grundlag for, at virksomheden bevæger sig i den rigtige retning.

Rekruttering & Search

Vi hjælper med at finde den rette medarbejder. Vi searcher, ligesom vi er med i alle andre dele i ansættelsesprocessen.

ErhvervsPsykoterapi

Vi tilbyder psykoterapeutisk behandling til medarbejdere, som oplever, at livet er svært. Oplevelser, tanker og følelser, som påvirker så meget, at livsudfoldelse og performance begrænses.

Aktuelle rekrutteringer

Aktuelle rekrutteringer

Udgivelse af nyt materiale

60-80 procent af de, der beretter om seksuelle overgreb tidligt i livet, har eller vil udvikle senfølger. Hos MentalTouch arbejder vi for, at ofrene for overgreb får bedst mulige hjælp. Vi har netop udgivet en rapport med viden om, hvad vi i Danmark gør for at forebygge senfølger, og hvad der kunne gøres. Rapporten kan læses her.

Børn udsat for seksuelle overgreb_forside

Udgivelse af nyt materiale

60-80 procent af de, der beretter om seksuelle overgreb tidligt i livet, har eller vil udvikle senfølger. Hos MentalTouch arbejder vi for, at ofrene for overgreb får bedst mulige hjælp. Vi har netop udgivet en rapport med viden om, hvad vi i Danmark gør for at forebygge senfølger, og hvad der kunne gøres. Rapporten kan læses her.

Fremme viden

Hos vores kunder på boformerne er viden om senfølger efter traumer og seksuelle overgreb nødvendig.

Derfor har MentalTouch og HousingFirstDanmark i flere omgange fået projektmidler fra Rådet for Offerfonden, fx til undervisningsmaterialer. For at fremme viden og behandling er MentalTouch stifter af foreningen www.fefeo.dk

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at tage kontakt til os