Vi tilbyder

Strategi og organisering til virksomheder

En strategi tager afsæt i markedsforhold, aktuelle eller forventede politiske forhold, økonomi og styrker i virksomheden.

MentalTouch tilbyder rådgivning til at lægge en strategi. Derudover tilbyder vi at lede processen for implementering af strategien, dvs. gå i dialog med ledere og medarbejdere med henblik på at give vejledning og sparring til at arbejde ud fra strategien.

I nogle tilfælde vil en strategi indebære en omorganisering. Omorganiseringen kan skabe usikkerhed og dermed påvirke medarbejdertrivslen. MentalTouch tilbyder at indgå i dialoger med involverede parter både ved seminarer og ved individuelle samtaler.

Rekruttering og headhunting

På baggrund af rekrutteringserfaring og vores kendskab til markedet for NGO’er, selvejende organisationer, frie skoler og virksomheder varetager vi rekrutteringsopgaver.

Lederudviklingsgrupper

MentalTouch opretter kontinuerligt Lederudviklingsgrupper.

En gruppe består af 8 deltagere, som har det tilfældes, at de har en ledelsesfunktion. Gruppen mødes ca. 1 gang pr. måned i et forløb af 10 gange. Hver session varer 3 timer. Gruppen mødes hos MentalTouch, Niels Finsensvej 20, 7100 Vejle.

Ved gruppeopstart formulerer den enkelte deltager, hvad han eller hun målrettet vil have ud af forløbet. Målene bliver drøftet i gruppen både ved opstart og ved afslutning.

Sessionerne rammesættes ud fra planlagte ledelsestemaer. En MentalTouch konsulent faciliterer processen sådan, at deltagerne kan byde ind med refleksioner ift. det overordnede tema og herunder den enkelte deltagers fremlagte situation vedr. egen ledelse.

Konflikthåndtering på arbejdspladsen

Konflikter er naturlige og kan give nye perspektiver. Desværre er det hyppigt, at konflikter medfører mistrivsel hos de involverede parter, og hjælp til konflikthåndtering bliver vigtig.

Ved konflikthåndtering arbejder to konsulenter sammen sådan, at det er muligt at få så fyldestgørende en fornemmelse af konfliktens konsekvenser og samtidig baggrund for konflikten. Vi vil komme ud på arbejdspladsen og inddrage alle relevante parter. Vi perspektiverer konflikten ift. relationer, arbejdsfunktioner og organisering.

MentalTouch har en mentaliseringsbaseret tilgang til konflikthåndtering. Dvs. konsulenten bestræber sig på at forstå parterne i konflikten, både den enkeltes intentioner, og hvordan konflikten påvirker. Parterne hjælpes til at forklare sig og forstå modparten, og på baggrund heraf hjælper konsulenten med konfliktløsning og forebyggelse af lignende episoder.

MentalTouch opgiver ikke, før konflikten er løst. Dette forudsætter ledere og medarbejderes vilje til forandring. For så vidt muligt at undgå en ny konflikt kan en anderledes organisering være nødvendig. I så fald vil konsulenten komme med konkrete forslag.

Coaching

Coaching er for ledere og medarbejdere, som kan have udfordringer i samarbejdet, være i tvivl om prioriteringer, valg i job eller usikkerhed på egne kompetencer. Coaching ydes også i tilfælde, hvor medarbejderen eller lederen har private udfordringer, som kan påvirke i jobbet.

Ved individuel coaching tilknyttes man en konsulent, som er gennemgående i hele forløbet. Et coachforløb er typisk 3-5 samtaler af 60 minutter.

Socialpolitisk diskurs

For sociale hjælpeorganisationer og offentlige forvaltninger er det nødvendigt at følge den politiske diskurs indenfor arbejdsfeltet. Derfor har MentalTouch fokus på de tiltag, der er indenfor det sociale område. Aktuelt er vi særlig optaget af hjemløshedsindsatsen og henviser til www.housingfirstdanmark.dk