Sådan rekrutterer vi

Rekrutteringsprocessen består af flere faser, som alle har stor betydning for den endelige ansættelse. Hos MentalTouch har vi en gennemtænkt og transparent rekrutteringsproces med tydelige milepæle.

Vi sørger for, at kunden oplever en proces, som er tilpasset til lige netop deres behov. Ved et indledende møde giver vi et forslag til en samlet forløbsplan og en fast pris for processen.

Udvikling af stillingsprofil og annonce

Indledningsvist sætter vi os nøje ind i situationen i den enkelte virksomhed.
Her gennemgår vi sammen virksomhedens mål og strategi og får indblik i, hvilken situation virksomheden aktuelt befinder sig i.

Vi gennemgår stillingens opgaver samt faglige- og personlige profil. Vi får dermed viden om både virksomheden og den konkrete stilling, som der skal rekrutteres til.

På baggrund af den viden vi opbygger, udarbejder vi en stillingsprofil og en annonce.

Et kvalificeret ansøgerfelt

Efter vi sammen har udarbejdet en stillingsprofil og annonce, begynder vi at annoncere via traditionelle- og sociale medier for at nå videst muligt ud med jobopsalget.

Som en del af processen screener vi både jeres og vores netværk for potentielle kandidater.

Vi foretager sideløbende en online search efter potentielle kandidater.

I processen retter vi henvendelse til relevante kandidater for at fremme kandidaternes motivation til at søge stillingen og vurderer matchet mellem kandidaten og virksomheden.

Via denne samlede søgeproces får vi et kvalificeret og motiveret ansøgerfelt.

Ansættelse

Når ansøgningsfristens udløb er nået, vurderer vi ansøgningerne ud fra et match mellem kandidaten og virksomheden. I samspil med virksomheden  indkalder vi de bedst egnede til første samtalerunde.

Imellem første og anden samtalerunde udfører vi en Person Profil Analyse på de kandidater, som er gået videre til anden samtalerunde. Efterfølgende indhenter vi referencer. Vi udarbejder ligeledes cases til brug ved anden samtalerunde.

Herefter afholder vi sammen anden samtalerunde og virksomheden udvælger, hvem der skal ansættes.

Efter både første og anden samtalerunde indgår vi i dialog med virksomheden om kandidaterne, deres styrker og svagheder.

Onboarding

I forlængelse af ansættelsen udarbejder vi i samarbejde med virksomheden en onboarding-proces, så kandidaten på bedst mulig vis sættes ind i sin nye stilling.

Vi udarbejder en plan for den nye medarbejders udvikling og udarbejder et opstarts- og introduktionsforløb. I samarbejde med virksomheden og medarbejderen planlægger vi de første opgaver.

Vi afholder opfølgende samtaler med den nyansatte for at coache og vejlede ind i den nye stilling.

Onboarding skaber de bedste vilkår for en god opstart og hurtigere performance i den nye stilling.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at tage kontakt til os