Sådan rekrutterer vi

Rekrutteringsprocessen består af flere faser, som alle har stor betydning for den endelige ansættelse.

Hos MentalTouch har vi en gennemtænkt og transparent rekrutteringsproces med tydelige milepæle.

Vi sørger for, at kunden oplever en proces, som er tilpasset til lige netop deres behov.

Ved et indledende møde giver vi et forslag til en samlet forløbsplan og en fast pris for processen.

Udvikling af stillingsprofil og annonce

Indledningsvist sætter vi os nøje ind i situation i den enkelte virksomhed.
Her gennemgår vi sammen virksomhedens mål og strategi og får indblik i, hvilken situation virksomheden aktuelt befinder sig i. På den baggrund bliver det tydeligt, hvilke behov virksomheden konkret har.

Vi interviewer nøgleansatte i virksomheden og får på den måde et dybt indblik i virksomhedens arbejdsgang og kultur.

Sammen med ansættelsesudvalget gennemgår vi stillingens faglige og personlige profil.

På baggrund af den viden vi opbygger om virksomheden, udarbejder vi en stillingsprofil.

Et kvalificeret ansøgerfelt

Efter vi sammen har udarbejdet en stillingsprofil, begynder vi at annoncere via traditionelle- og sociale medier for at nå videst muligt ud med jobopsalget.

Som en del af processen screener vi både jeres og vores netværk og skaber dialog med relevante kandidater. Her fremmer vi kvalificerede kandidaters motivation.

Via denne proces får vi et kvalificeret og motiveret ansøgerfelt.

Ansættelse

Vi interviewer herefter ansøgere og indkalder de bedst egnede til første samtalerunde i samspil med virksomheden.

I udvælger herefter, hvem der skal gå videre til anden samtalerunde.

Imellem første og anden samtalerunde laver vi personlighedstest, ligesom vi indhenter referencer og udarbejder cases til brug ved anden samtalerunde.

Herefter afholder vi sammen anden samtalerunde og I udvælger, hvem der skal ansættes.

Onboarding

I forlængelse af ansættelsen udarbejder vi i samarbejde med virksomheden en onboarding-proces, så kandidaten på bedst mulig vis sættes ind i sin nye stilling.

Vi udarbejder en plan for den nye medarbejders udvikling og udarbejder et opstarts- og introduktionsforløb. I samarbejde med virksomheden og medarbejderen planlægger vi de første opgaver.

Vi afholder opfølgende samtaler med den nyansatte for at coache og vejlede ind i den nye stilling.

Onboarding skaber de bedste vilkår for en god opstart og hurtigere performance i den nye stilling.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at tage kontakt til os