Psykoterapeutiske tilgange

Supervision og psykoterapi varetages af Kirsten, hvor Kresten er medterapeut ved gruppe-og parforløb.

Kirstens psykoterapeutiske uddannelser og erfaring:

Uddannet cand.scient.soc. og socialrådgiver.

Uddannet psykoterapeut fra Psykoterapeutisk Institut, København. Uddannelsens fokus er oplevelsesorienteret psykoterapi.

Gestaltterapi hos Misbrugsbehandling og Psykoterapi.

Narrativ terapi, DISPUK.

Systemisk supervision, VIA.

Mentaliseringsbaseret ledelse, Institut for Gruppeanalyse.

Mediation/mægling for psykologer og psykoterapeuter i arbejdet med seksuelle overgreb, Karin Steen Madsen og Hanne Andersson.

Derudover praksiserfaring og uddannelser ved 8 års ansættelse hos Psykoterapeutisk Center Stolpegaard, Region H.

  • Mentalisering
  • Kognitiv terapi
  • Kropsorienteret psykoterapi
  • Sexologi
  • Gruppeanalytisk psykoterapi
  • Somatic Experience

Derudover har Kirsten i sine 20 år som terapeut specialiseret sig i parterapi og ikke mindst i senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen.

Publiceringer:

  • Bog: Senfølger efter seksuelle overgreb, En introduktion til socialarbejdere og sundhedspersonale – og en hjælp til ofrene. Forlaget Frydenlund (2018)
  • Artikel: Voksne med senfølger efter seksuelle overgreb, Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift Nr. 4. (2017) – Nummeret fik Rubinprisen
  • Artikel: Historien om Nana i bogen Andersson, Hanne & Karin Sten Møller. Mødet mellem offer og krænker (2016)
  • Artikel: Sammen med Peter Koefoed & H. R. Sloth, Samtalegrupper med fokus på netværk, relationer og rehabilitering. P.C. Stolpegård, 15M-puljen (2009)

Krestens psykoterapeutiske uddannelse og erfaring:

Uddannet cand.merc. og MBA.

Den 2-årige psykoterapeutiske grunduddannelse fra Psykoterapeutisk Institut, Århus.
Uddannelsens fokus er oplevelsesorienteret psykoterapi.

Eksamineret coach.

Kresten har særligt erfaring med stress og belastningsreaktioner.