Hvorfor vælge MentalTouch?

Hos MentalTouch er vi erfarne med at finde den rette kandidat, uanset om der er tale om en leder eller medarbejder.

Vi tilbyder både rekruttering og headhunting. Med vores erfaring og viden kan vi headhunte og lede hele ansættelsesprocessen eller varetage dele heraf og sikre en kvalificeret ansættelse

Vi leverer et omhyggeligt arbejde fra start til slut og bidrager med værdi gennem alle led i en ansættelsesproces.

Vi sikrer et match mellem kunden og kandidaten.

Klar og tydelig proces

Hos MentalTouch udarbejder vi en klar og tydelig procesplan for det valgte forløb, hvor vi i samarbejde med kunden aftaler milepæle for processen.

Vi sørger for at være i god dialog med kunden undervejs, så kunden altid kender til den aktuelle situation i processen, og vi sikrer gennemsigtighed gennem hele forløbet.

Værdifuld indsigt

Vi har mange års erfaring fra egen ledelse indenfor boformsområdet og værdibaserede organisationer. Samtidig har vi en stor faglig indsigt, som vi aktivt inddrager i rekrutteringen.

Stærkt netværk

Vi har et stort netværk, som vi benytter os af, når vi skal finde den rette kandidat. Via netværket skaber vi dialog med relevante kandidater. Her bruger vi vores erfaring til at fremme kandidaternes motivation til at søge stillingen.

Vi skaber et større felt af relevante kandidater.

Stor erfaring

Når vi tager del i en ansættelsesproces, får virksomheden en rådgiver med sig i forløbet.

Ud fra den erfaring vi har opbygget ved at have taget del i mange ansættelser, hjælper vi til med at bringe nye perspektiver, stille de rette spørgsmål og afdække blinde vinkler.

Vi hjælper til at sikre, at jeres virksomhed får ansat den bedste kandidat til stillingen.

Hjælp til rekruttering eller headhunting?

Forskel mellem rekruttering og headhunting handler om, hvor stor en del af ansættelsesprocessen, vi tager del i.

Når vi rekrutterer, leder vi hele ansættelsesprocessen fra den indledende fase, og indtil kunden har fået besat stillingen eller eventuelt helt indtil kandidaten er blevet onboardet i sin nye stilling.

Når vi headhunter, indgår vi i en mindre del af ansættelsesprocessen. Her indgår vi i den del, der handler om at frembringe kvalificerede ansøgere til stillingen.

Det er muligt at købe både mindre og større dele af et forløb. Vi hjælper gerne kunden med at afklare, hvilket forløb kunden har brug for.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at tage kontakt til os